BUILD THE (IM)POSSIBLE: Build the impossible: 参加国际竞赛,赢得挑战!

冲孔板

LBV

"提供多种型号,旨在满足所有木建筑的需求。LBV 板材不仅可实现简单的梁和托梁的节点连接,甚至还可以进行最重要的层间连接。一款“无需定制的解决方案”,可以满足最常见的要求并最大程度缩短安装时间。其性价比非常高。非常适合木构件中要求高抗拉强度的的各种结构性节点。
几何特性和材料特性经 CE 认证。"

文件

技术数据表
Item specification
File CAD

LBV 1,5 mm

CODE B
[mm]
H
[mm]
s
[mm]
pcs.
LBV60600 60 600 1.5 10
LBV60800 60 800 1.5 10
LBV80600 80 600 1.5 10
LBV80800 80 800 1.5 10
LBV100800 100 800 1.5 10

LBV 2,0 mm

CODE B
[mm]
H
[mm]
s
[mm]
pcs.
LBV40120 40 120 2 200
LBV40160 40 160 2 50
LBV60140 60 140 2 50
LBV60200 60 200 2 100
LBV60240 60 240 2 100
LBV80200 80 200 2 50
LBV80240 80 240 2 50
LBV80300 80 300 2 50
LBV100140 100 140 2 50
LBV100200 100 200 2 50
LBV100240 100 240 2 50
LBV100300 100 300 2 50
LBV100400 100 400 2 20
LBV100500 100 500 2 20
LBV120200 120 200 2 50
LBV120240 120 240 2 50
LBV120300 120 300 2 50
LBV140400 140 400 2 15
LBV160400 160 400 2 15
LBV200300 200 300 2 15

LBV 2,0 x 1200 mm

CODE B
[mm]
H
[mm]
s
[mm]
pcs.
LBV401200 40 1200 2 20
LBV601200 60 1200 2 20
LBV801200 80 1200 2 20
LBV1001200 100 1200 2 10
LBV1201200 120 1200 2 10
LBV1401200 140 1200 2 10
LBV1601200 160 1200 2 10
LBV1801200 180 1200 2 10
LBV2001200 200 1200 2 5
LBV2201200 220 1200 2 5
LBV2401200 240 1200 2 5
LBV2601200 260 1200 2 5
LBV2801200 280 1200 2 5
LBV3001200 300 1200 2 5
LBV4001200 400 1200 2 5